Oprema za skalno plezanje

Iz Alpirocnik
Skoči na: navigacija, iskanje

Skalno plezanje je med vsemi oblikami plezanja najstarejše. Največji napredek v razvoju opreme je razviden pri opremi za varovanje v skali, ki je vedno lažja in vedno bolj raznolika. Oprema, predstavljena v tem poglavju, je namenjena plezanju nenavrtanih skalnih smeri.

Osnovna oprema

Sem sodijo:

Plezalniki

Predvsem za plezanje težjih skalnih smeri se uporabljajo plezalniki. Prednost plezalnikov pred čevlji je ta, da omogočajo natančno stopanje na majhne stope. Za plezanje dolgih, večraztežajnih smeri je zaradi udobnosti priporočljivo, da niso (pre)tesni. Poznamo plezalnike na vezalke, ježke in take, ki si jih samo nataknemo. Ker si jih na varovališčih navadno sezuvamo, je s praktičnega vidika bolje, če uporabljamo plezalnike brez vezalk. 

Kladivo

V naših gorah, v katerih za varovanje uporabljamo predvsem kline, ima vsak član naveze tudi kladivo. Vodilni za zabijanje, drugi pa za njihovo izbijanje. Izbira kladiva je prepuščena posameznikovim preferencam. Nekateri imajo raje lažja kladiva, drugi malce težja. Načeloma pa naj bi imelo kladivo ustrezno maso (400 do 600 g) in ustrezno dolg ročaj. Praviloma naj bi bilo narejeno iz kovine z oblogo iz umetne mase (guma) ter ustrezno oblikovano in uravnoteženo. 

Kladivo (Vir: Camp).

En del glave naj bo raven, saj z njim zabijamo in izbijamo kline. Če je ta del nagrbančen (kot tesarska kladiva), z njim kline poškodujemo. Drugi del glave naj bo bolj koničast, da lahko čistimo led (žled) iz razpok. Pomaga nam lahko tudi pri prečenju snežič. Kladivo imamo privezano na vrvici, kar preprečuje njegovo izgubo. Vrvica naj bo dovolj dolga, da nas ne ovira pri zabijanju in izbijanju klinov.

Skalna varovala

Za varovanje v skalnih smereh uporabljamo vse skalne razčlembe. Navadno so to različno široke poči, razpoke, pokline in druge vdolbine, kamor nameščamo varovanje. V zelo ozke razpoke zabijemo kline, v širše pa nameščamo metulje, zatiče in ostala varovala. Nosilnost je odvisna od lastnosti posameznega varovala, kakovosti skale in načina, kako je nameščeno. V večraztežajnih športnih smereh je vse varovanje urejeno s svedrovci.

Klini

Za plezanje v naših gorah so klini eno izmed glavnih varoval. Glede na obliko in dolžino poznamo več vrst klinov. Pri nas sta najbolj uporabna univerzalni in profilni klin. Poleg klinov za varovanje, ki so od ušesa do konice navadno daljši od 10 cm, poznamo tudi tehnične kline. Ti so namenjeni le napredovanju in ne varovanju, saj so manjši in krajši od varovalnih.

Klin (Vir: Petzl)
Univerzalni klin - najpogosteje uporabljani tip pri nas (Vir: MG metal)

Metulji

Metulji so varovala, ki so namenjena varovanju v počeh. Sodijo med aktivna varovala. Delujejo z uporabo trenja med stenami poči in čeljustmi metulja. V primeru obremenitve se metuljeve čeljusti razpirajo, kar poveča trenje in zmanjša možnost, da bi se iztaknil.

Za različno široke poči se uporabljajo metulji z različnimi razponi. Nosilnost posameznega metulja je odvisna od njegovega razpona – metulji z manjšim razponom imajo manjšo nosilnost kot metulji z večjim razponom. Pozorni moramo biti na njihovo pravilno namestitev, saj je v nasprotnem primeru njihova raba nesmiselna.

Metulji (Vir: Black Diamond)
Pravilna in nepravilna namestitev metulja (Vir: Black Diamond)

Zatiči

Tudi zatiči so namenjeni varovanju v počeh in sodijo med pasivna varovala. So različnih velikosti, saj se uporabljajo v različno širokih počeh. Zatiče zatikamo v poči, v večini primerov pa njihova uporaba ni tako zanesljiva kot uporaba metuljev, saj se v naših gorah predvsem zaradi konfiguracije in (ne)razčlenjenosti skale radi iztikajo. Za iztikanje zatičev se uporablja temu namenjen pripomoček – iztikač.

Zatiči (Vir: Camp)


Iztikač zatičev

Ostala varovala

Obstaja še cela vrsta varoval, namenjenih varovanju v počeh. Sem sodijo varovala, kot sta Ballnut in Tricam. Njihova uporaba v naših stenah ni preveč razširjena. 

Ballnuti in Tricami (Vir: Camp)