Sidrišča v ledu

Iz Alpirocnik
Skoči na: navigacija, iskanje

Čimbolj kakovosten led in varno stojišče sta glavna dejavnika pri izboru mesta za sidrišče v ledu. Na varovališču moramo biti varni pred padajočim ledom, morebitnimi visečimi svečami in ledom, ki ga bo krušil soplezalec v naslednjem raztežaju. V primeru kakovostnega ledu mora biti sidrišče sestavljeno iz najmanj dveh vijakov. Če je led slabši, število vijakov ustrezno povečamo, ali pa uporabimo katerega od alternativnih načinov izdelave sidrišča (drevo, skala, …)

Osnovno sidrišče

Zaradi lastnosti ledu (krhkost, pokanje…) morajo biti vijaki na kakovostnem sidrišču zamaknjeni vsaj 15 – 20 cm po horizontali in 30 – 50 cm po vertikali (Slika 1). Na visečem sidrišču uporabimo vsaj tri vijake. Najbolje je uporabiti t.i. zaporedno povezano sidrišče (Slika 1), kjer je stalno obremenjen samo en vijak, ostali pa prevzamejo svojo vlogo, če glavni začne popuščati.

Slika 1. Osnovno sidrišče v ledu [vir PV]

Sidrišče Abalakov

S pomočjo vijakov lahko v ledu izdelamo tudi t.i. Abalakovo sidrišče, poimenovano po ruskem alpinistu Vitaliju Abalakovu, ki ga je razvil v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Kljub temu, da se večinoma uporablja za spuste, ga lahko koristno uporabimo tudi za sidrišče pri vzponu (dopolnimo ga lahko z vijakom), predvsem kadar predvidimo spuste po smeri vzpona. Izdelamo ga tako, da z vsake strani, vsaj 15 cm narazen, horizontalno izvrtamo dve luknji pod kotom 60º, ki se v ledu sekata pod pravim kotom (Slika 2.). Skozi luknji nato napeljemo vsaj 7mm debelo pomožno vrvico ali trak, jo zvežemo in sidrišče je pripravljeno. Tovrstno sidrišče je mogoče izdelati tudi v vertikalni ravnini. Izdelava Abalaka že med vzponom je posebej priporočljiva predvsem takrat, kadar vemo, da se bomo po slapu navzdol tudi spuščali. V tem primeru imamo namreč sidrišča za spust že pripravljena.

Slika 2. Sidrišče Abalakov [vir PV]

Sidrišča za plezanje z varovanjem od zgoraj

Sidrišče za plezanje z varovanjem od zgoraj lahko uredimo na več načinov, glede na to, kaj je v danih razmerah najbolj ugodno

Sidrišče iz lednih vijakov

Sidrišče iz lednih vijakov uporabimo, kadar je led dober in je dovolj mraz. Uporabimo vsaj dva vijaka, ki ju zaporedno povežemo.V primeru, da je led slabše kvalitete, namesto zaporedno vezanih vijakov uporabimo fiksno trikotno sidrišče, ter mu dodamo še dodaten vijak, ki prevzame obremenitev, v primeru odpovedi primarnega sidrišča. Sidrišče periodično kontroliramo!

Abalakov

V primeru, da za sidrišče za plezanje z varovanjem od zgoraj uporabimo sidrišče Abalakov, za ta namen zaporedno povežemo dva Abalakova, ali pa enemu dodamo ledni vijak, ki ni obremenjen, ampak služi le kot rezerva. Za sidrišče uporabimo najlonski trak, ali pa vsaj 6mm debelo dvojno pomožno vrvico.