Samoreševanje

Iz Alpirocnik
Skoči na: navigacija, iskanje

Samoreševanje oziroma vzpenjanje po vrvi je manever, pri katerem s tehničnimi primomočki plezamo po vrvi navzgor. Med spustom po vrvi se lahko zgodi, da se moramo iz različnih vzrokov vzpeti nazaj navzgor. Lahko smo zgrešili naslednje sidrišče za spust ali smo opazili boljšo polico nekje višje in ne preostane nam nič drugega kot povratek. S samoreševanjem si kot drugi v navezi lahko pomagamo bodisi pri prehodu prek težkega mesta bodisi v primeru, da kot vodeči pademo pod previs in ne moremo priti nazaj do stene.

Samoreševanje lahko izvedemo z uporabo pomožnih vrvic in/ali neskončnih zank ter drsnih vozlov, Druga možnostu je uporaba številnih pripomočkov, ki so izdelani za vzpenjanje po vrvi. Tako sta lahko izhodiščna položaja za začetek samoreševanja naslednja:

  • na vrv smo pripeti s pripomočkom za spust po vrvi in s samovarovanjem (pri spustih po vrvi);
  • navezani smo na konec vrvi (pri plezanju).

S samoreševanjem si pomagamo v naslednjih primerih:

  • pri spustu po vrvi obvisimo v previsu ali nam med iskanjem naslednjega sidrišča za spust zmanjka vrvi;
  • na sidrišču za spust se nam pri vlečenju vrvi ta zatakne in je zato ne moremo povleči za sabo;
  • pri plezanju z varovanjem od zgoraj ne moremo niti prosto niti tehnično preplezati težavnega mesta v smeri.

V primerih, kadar prehajamo iz spusta v vzpenjanje po vrvi, oziroma se nam po spustu vrv zatakne in je ne moremo potegniti za sabo, se vedno vzpenjamo po dveh pramenih vrvi. Po enem pramenu se vzpenjamo le v primeru, kadar imamo vrv na zgornjem sidrišču fiksirano.

Brez tega znanja se nikar ne podajajte v stene! Postopke vadite redno in osvojite osnovna načela, ki veljajo pri samoreševanju.  

Tehnika samoreševanja

Pri samoreševanju poznamo več tehnik, ki se razlikujejo v načinih pritrjevanja prsnih in stopnih zank na glavno vrv. Za pritrjevanje lahko uporabimo enega od drsnih vozlov, prižemo, napravo za varovanje ali vozel garda.

Samoreševanje z drsnima vozloma

Ta način temelji na uporabi dveh pomožnih vrvic, ki sta del osebne plezalne opreme in ju imamo na vsaki turi vedno s seboj. Na enak način si lahko pomagamo tudi z neskončnima zankama. Najprej vzamemo eno vrvico in z njo na glavni vrvi naredimo prusikov vozel, tako da sta iz vozla izhajajoča pramena enakih dolžin. Na primerni dolžini (ko z iztegnjeno roko potisnemo vozel navzgor, naj vrvica doseže skrajno lego) naredimo vozel šestica in se v tako dobljeno zanko s pomočjo vponke z matico vpnemo v plezalni pas (to je naša prsna zanka).

Priprava prsne zanke
Prsna zanka mora biti VEDNO nad stopno zanko, saj je tako samoreševanje laže izvajati. Sedaj na enak način namestimo še drugo pomožno vrvico (to bo naša stopna oziroma nožna zanka), vozel potisnemo čim više, na pomožni vrvici pa naredimo vozel šestica. Vozel naj bo dovolj visoko – pokrčimo tisto nogo (jo dvignemo k prsim), s katero se bomo vzpenjali, in pod podplatom naredimo vozel.
Priprava stopne zanke

Ko se bomo začeli vzpenjati, dolžino zanke lahko še prilagajamo in tako dosežemo najboljši izkoristek dviga. V manevrsko zanko pasu vpnemo vponko in skoznjo vpnemo oba pramena stopne zanke. To nam bo pomagalo pri dvigu z nogo.

V manevrsko zanko vpnemo vponko in skoznjo napeljemo pomožno vrvico za nožno zanko. Tako si olajšamo dvigovanje.

Ko imamo pomožni vrvici pripravljeni, se lahko začnemo vzpenjati. Prusikov vozel stopne zanke potisnemo po vrvi navzgor in stopimo vanjo. Tako razbremenimo prsno zanko, ki jo potisnemo po vrvi navzgor in sedemo vanjo. Postopek ponavljamo, dokler ne dosežemo želene višine ali sidrišča nad nami.

Izmenično obremenjevanje prsne in nožne zanke

Samoreševanje z uporabo samozateznega varovala

Za samoreševanje lahko zelo uspešno uporabimo tudi samozatezna varovala (Reverso, ATC guide, …). Da lahko vanj vstavimo vrv, moramo najprej razbremeniti nekaj vrvi, na kateri visimo. To najlaže naredimo s pomočjo stopne zanke, ki si jo pripravimo skupaj z vponko z matico – kot kaže skica spodaj. Takoj za prusikovim ali francoskim vozlom naredimo šestico in v tako dobljeno zanko vpnemo vponko z matico. 

Priprava varovala v samozateznem načinu za samoreševanje

Nato se v stopni zanki dvignemo in vpnemo v prej pripravljeno vponko z matico.

Plezalec se dvigne na nožni zanki in se vpne v vponko.

Šele sedaj lahko v plezalno vrv vstavimo samozatezno varovalno napravo v samozatezni način in si jo vpnemo v manevrsko zanko na plezalnem pasu. Ko imamo samozatezno varovalno napravo pravilno nameščeno, se lahko izpnemo iz vponke z matico, s katero smo bili vpeti v stopni zanki, in se počasi spustimo niže tako, da obremenitev prenesemo na samozatezno varovalno napravo.

Priprava varovala v samozateznem načinu.

V stopno zanko postavimo eno nogo in hkrati, ko se s to nogo dvignemo, potegnemo tudi prosti konec vrvi iz samozatezne varovalne naprave. Nato zopet premaknemo stopno zanko više in postopek ponovimo. Ko imamo dovolj razbremenjenega konca vrvi, ga lahko vpnemo v vponko z matico, ki je v stopni zanki. Tako dobimo enostaven škripec, ki nam olajša vzpenjanje.

Izdelava preprostega škripca za samoreševanje
Pri takšnem načinu samoreševanja bi lahko namesto samozatezne varovalne naprave uporabili tudi garda vozel, ki bi ga izdelali z dvema vponkama z matico, vpetima v manevrsko zanko.

Prehod iz spusta v vzpenjanje po vrvi

Ta manever nam pride prav predvsem v primerih, ko se spuščamo po vrvi čez steno ali smer nazaj k vznožju. Takrat se nam lahko zgodi, da zgrešimo sidrišče ali nas odnese iz smeri.

Ob spuščanju z eno roko potiskamo machardov ali prusikov vozel po vrvi navzdol. Ko želimo preiti v samoreševanje, enostavno poskrbimo, da vozel opravi svojo nalogo in tako obvisimo na njem.

Sedaj nad pripravo za spust namestimo enako stopno zanko kot v prejšnjem poglavju. V tem primeru jo namestimo prek obeh pramenov vrvi in se vpnemo v vponko v stopni zanki.

Plezalec prek obeh pramenov namesti stopno zanko in se vpne v vponko

Nato izpnemo napravo za spust po vrvi in jo zasučemo ter vpnemo z novo vponko z matico v samozateznem načinu v manevrsko zanko. Ko imamo samozatezno varovalno napravo pravilno nameščeno, se lahko izpnemo iz vponke, s katero smo bili vpeti v stopni zanki, in se počasi spustimo niže. To storimo tako, da obremenitev prenesemo na samozatezno varovalno napravo. Podremo samovarovanje, ki smo ga uporabljali pri spustu.

Ko plezalec namesti varovalo v samozateznem načinu, lahko podre samovarovanje.

Sedaj le še vpnemo prosta konca vrvi v vponko, ki je v stopni zanki. Dobimo škripec in začnemo z vzpenjanjem.

Vzpenjanje po vrvi

Pri samoreševanju so možne še številne druge variacije predstavljene metode. Teh to poglavje ne zajema, saj je nemogoče predvideti vse situacije, v katerih potrebujemo tovrstno znanje. Zato je zelo pomembno, da razumete posamezne korake in jih znate kombinirati glede na razmere, v katerih ste se znašli. Pri tem je pomembno, da so vaše kombinacije brezkompromisno VARNE.

Žimarjenje

Žimarjenje je oblika vzpenjanja po vrvi, pri kateri se uporablja namenske pripomočke, t. i. žimarje. Tovrstna tehnika se najpogosteje uporablja pri plezanju zahtevnih smeri v velikih stenah (Yosemite, Patagonija, ...), v katerih prvi v navezi raztežaj prepleza tehnično ali prosto, drugi pa za njim žimari, saj tako v primerjavi s plezanjem porabi manj časa in energije. Obstajata dva načina žimarjenja.

  • Žimarjenje z dvema ročnima prižemama, pri katerem se s popkovino vpemo v oba žimarja.
  • Žimarjenje z ročno in prsno prižemo. V manevrsko zanko pasu vpnemo prsno prižemo in jo s trakom fiksiramo na telo, v ročno prižemo pa vpnemo stopno zanko. Navzgor pomikamo samo z ročno prižemo, skozi prsno pa vrv zaradi lastne teže drsi samodejno.