Prevezovanje

Iz Alpirocnik
Skoči na: navigacija, iskanje

Kadar v sidrišču na vrhu športnoplezalne smeri manjka vponka in je na vrhu samo obroček, se moramo prevezati. Ves čas prevezovanja mora varovalec nadaljevati s pozornim varovanjem. Obstajata dva načina prevezovanja. Bistvo obeh je, da je plezalec ves čas prevezovanja varovan in navezan na plezalno vrv.

Klasični način

Klasični način je hitrejši od alternativnega, za njegovo izvedbo pa velja, da mora biti obroček na sidrišču dovolj širok, da skozenj lahko potegnemo zanko vrvi. Ko priplezamo do sidrišča, vpnemo komplet in vanj vrv. Varovalcu sporočimo: napni vrv! Vzamemo drug komplet, ga vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu in se pripnemo v sidrišče ali pa v komplet, v katerem je vrv. Tako smo od sidrišča nekoliko bolj oddaljeni, zaradi česar imamo nad njim boljši pregled. Varovalcu ukažemo, naj vrv popusti. Ob tem visimo na kompletu, popuščena vrv pa je pripravljena za prevezovanje (skica spodaj - opomba: na sliki zaradi boljšega pregleda vrv ni vpeta v komplet, ki je vpet v sidrišče!!!). Zanko vrvi potegnemo skozi obroček sidrišča. Naredimo osmico in jo z vponko z matico vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu (skice b, c in d). Odvežemo osmico, s katero smo bili med plezanjem navezani na pas, in konec vrvi izvlečemo iz sidrišča (skica e). Varovalcu ukažemo, naj napne vrv (skica f). Iz sidrišča izpnemo oba kompleta, v katerih smo viseli med prevezovanjem (skica g). Varovalec nas spusti na začetek smeri. Med spuščanjem lahko izpnemo komplete iz svedrovcev v smeri.

Klasični način prevezovanja na sidrišču.


Alternativni način

Alternativni način prevezovanja uporabimo, če je obroček na sidrišču preozek, da bi skozenj potegnili zanko vrvi. Ko priplezamo do sidrišča, vpnemo komplet in vanj vrv. Varovalcu ukažemo, naj napne vrv. Vzamemo drug komplet, ga vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu in se pripnemo na sidrišče ali pa v komplet, v katerem je vrv. Tako smo od sidrišča nekoliko bolj oddaljeni, zaradi česar imamo nad njim boljši pregled. Varovalcu ukažemo, naj vrv popusti. Tako visimo na kompletu, popuščena vrv pa je pripravljena za prevezovanje.

Naberemo približno en meter vrvi, naredimo osmico in jo z vponko z matico vpnemo v manevrsko zanko plezalnega pasu (skica 2 in 3). To zagotavlja, da smo med prevezovanjem ves čas varovani.

Nato odvežemo osmico, s katero smo bili na pas navezani med plezanjem. Konec vrvi napeljemo skozi obroček na sidrišču in vrv z osmico ponovno navežemo na pas (skici 4 in 5). Preverimo če smo postopek izvedli pravilno!

Ko smo prepričani, da smo se pravilno navezali in da je vrv pravilno speljana skozi obroček na sidrišču, izpnemo vrv iz vponke z matico in razvežemo vozel. Varovalcu nato ukažemo: napni vrv! (skica 6), izpnemo oba kompleta (skica 7) in varovalec nas spusti na začetek smeri. Med spuščanjem lahko izpnemo komplete iz svedrovcev v smeri. 

Alternativni način prevezovanja.